האתר מתחדש

עם חדרים חדשים ובמיקום חדש

סבלנות כבר פותחים!

Coming back soon

With new rooms in a new place!

054-712-1656